Scholarship Recipients

Home/ Scholarship Recipients

Special Scholarships

(postgraduates)

Year Names
2021 Weicheng Zang

National Scholarships

(postgraduates)

Year Names
2021 Tianjun Gan
2020 Yangyao Chen

Comprehensive Scholarships

(postgraduates)

Year Prize Names
2021 First Yunjing Wu, Haochang Jiang

Second Shuo Huang, Meng Zhou, Jiahuan Zhu, Xiao Li, Hongjing Yang, Rui Huang, Ben Wang, Zitao Hu
2020 First Tianjun Gan

Second Kai Wang

TAO Scholarships

(postgraduates)

Year Names
2022 Haochang Jiang

AMD Scholarships

(postgraduates)

Year Prize Names
2022
Jiahui Huang, Renkun Kuang
2021

Xiangyun Long, Xiaosheng Zhao
2020 First Renkun Kuang, Weicheng Zang

Second Jiahui Huang, Haochang Jiang, Tao Jing, Jiacheng Meng, Xiaochen Sun, Xuanyi Wu, Hongjing Yang
2019 First Tianjun Gan, Fuheng Liang, Jiacheng Meng, Xuanyi Wu, Xiaosheng Zhao, Meng Zhou

Second Xiao Li
2018 First Yangyao Chen, Weicheng Zang, Wenxiong Li, Rui Huang

Second Niu Li, Kai Wang, Xiaosheng Zhao, Meng Zhou, Shuang Zhou, Sheng Bi, Fuheng Liang, Jiacheng Meng, Yunqi Sun, Yu Zhou
2017 First Weicheng Zang

Second Cheng Du, Qiufan Lin, Shuang Zhou, Yu Zhou

Third Sheng Bi, Liming Rui, Yi Tao
2016 First Rui She, Kaicheng Zhang, Cheng Zhang

Second Niu Li, Wenxiong Li, Yu Liang, Shuang Zhou

Third Cheng Du, Wei Shen
2015 First Hong Li, Cheng Zhao, Xulin Zhao

Second Niu Li, Yu Liang, Rui She, Kaicheng Zhang, Shuang Zhou

Thrid Cheng Du, Meng Yang, Maolin Zhang, Yu Zhou
2014 First Juncheng Chen, Hong Li, Yang Gao, Chunhui Shi, Rui She

Second Yu Liang, Maolin Zhang, Shuang Zhou
2013 First Hong Li, Xulin Zhao, Rui She, Kaicheng Zhang

Second Yunlong Li, Juncheng Chen, Chunhui Shi, Yu Liang, Shuang Zhou, Jun Mo
2012 First Lian Tao, Ling Zhu, Zhuoxi Huo, Hong Li, Yunlong Li

Second Xulin Zhao, Rui She, Chunhui Shi

Third Sheng Bi, Liming Rui, Yi Tao

Zhenyi Scholarships

(female postdocs or postgraduates)

Year Names
2023 Xuanyi Wu
2021 Xiaohan Wang
2020 Xiaochen Zheng
2019 Yu Zhou

Linbridge Scholarships

(undergraduates)

Year Names
2022 Yunyi Tang
2021 Helong Huang
2020 Yixian Chen
2019 Xiangyu Zhang
2018 Tianshu Wang
2017 (Vacant)
2016 Sizheng Ma
2015 Hao Song
2014 Wenxiong Li

NAOC Scholarships

(undergraduates)

Year Names
2021 Ce Gao, Mingyu Li, Zitao Lin, Zechang Sun
2020 Youquan Fu, Dacheng Xu, Yijia Zhang
2019 Yijia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaoya Zhang
2018 Yunchong Wang, Tianshu Wang, Lisiyuan Yang
2017 Xuanyi Wu, Zhenyuan Wang, Meng Zhou