Research Staff

Home/ Research Staff

Research Staff

Name Phone Office
Jiang, Haijiao 206 West Wing, Main Building
Jin, Hai 62797835 S-602
Lao, Junsen 208 West Wing, Main Building
Liang, Yajie 62797835 S-602
Lu, Lu S-613A
Wang, Xin 208 West Wing, Main Building
Yang, Dehua 206 West Wing, Main Building