Research Staff

Home/ Research Staff

Research Staff

Name Phone Office
Yang, Dehua 206 West Wing, Main Building
Jiang, Haijiao 206 West Wing, Main Building
Jin, Hai 62797835 S-602
Liang, Yajie 62797835 S-602
Tang, Jiaxin S-612
Wang, Xin S-517