Visitors

  Home/Visitors

(An incomplete list of our visitors since August 2015)


2017

DEC Gongjie Li (Harvard/Georgia Tech), Guilin Liu (USTC), Yossi Shvartzvald (JPL), Songhu Wang (Yale), Rui Xu (Princeton), Haixing Miao (Univ. Of Birmingham), Huan Yang (Univ. Of Guelph/Permiter Institute), Ji Wang (Caltech), Wei Zhu (CITA), Song Huang (UCSC), Yi Wang (HKUST)
NOV Roberto Soria (NAOC), Ralph A.M.J. Wijers (University of Amsterdam), Ruobing Dong (Univ. Of Arizona/Univ. Of Victoria), Koen Kuijken (Leiden Observatory), Chao Liu (NAOC), Junxian Wang (USTC)
OCT Zhuoxi Huo (Qian Xuesen Lab), Laura Sales (UC Riverside), Alert Bosma(LAM), Brain P. Schmidt (ANU), Bing Zhang (University of Nevada), Huanyuan Shan (AlfA Bonn), Eli Waxman (Weizman), Munan Gong (Princeton/MPE), Shri Kulkarni (Caltech), Kedron Silsbee (Princeton/MPE)
SEP Cong Xu (Caltech/NAOC), Yuan-Sen Ting (ANU/Princeton), Qingjuan Yu (PKU), Dr. Barbara Catinella (UWA), Yong Shi (NJU), Hui Li (LANL), Charles Alcock ( Harvard CFA)
JUN Xu Kong (USTC), Jianmin Wang (IHEP), Yin-Zhe Ma (UKZN), Zheng Zheng (UU), Jan-Willem Den Herder (SRON, the Netherlands)
MAY Junfeng Wang (XMU), Martin Bureau (Oxford), Le Zhang (SJTU), Xiaohu Yang (SJTU)
APR Xiaoyang Xia (TJNU), Xun Shi (MPA), Xi Kang (PMO), Guangxing Li (USM), Yongquan Xue (USTC), Dandan Xu (HITS), Huub Rottgering (Leiden Observatory), Xing Wei (SJTU)
MAR Jin Chang (PMO), Renbin Yan (UK), Yan Li (YNAO), Cheng Cheng (CAS), Xuelei Chen (NAOC), Shuo Zhang (MIT), James Binney (Oxford), Daniel Santos (CNRS)
FEB Lixin Dai (UMD), Yanfei Jiang (UCSB), Xuening Bai (CfA)
JAN Zhiyuan Li (NJU), Yu Sophia Dai (Caltech)

2016

DEC Yingjie Peng (PKU-KIAA), Fuyan Bian (ANU), Zheng Cai (UCO/Lick Observatory/UCSC), Suoqing Ji (UCSB), Di Li (NAOC), Yifu Cai (USTC), Tanda Li (USYD), Liang Gao (NAOC)
NOV Jinsong Ping (NAOC), Huiyuan Wang (USTC), Kwan Chuen Chan (ICE), Jun Zhang (SJTU), David Valls-Gabaud (CNRS, Observatoire de Paris), Ling Zhu (MPA)
OCT Jifeng Liu (NAOC), Hui Dong (IAA-CSIC), Gang Zhao (NAOC), Evangelie Athanassoula (Laboratoire d'Astrophysique de Marseille), Ke-Jung Chen (National Astronomical Observatory of Japan), Chengyuan Li (Macquarie University in Australia), Jeremy Heyl (University of British Columbia), Rana Adhikari (Caltech), Stuart F. Taylor (Participation Worldscope), Yiqiu Ma (Caltech)
SEP Carole Jackson (Curtin University), Andrew Rohl (Curtin University), Jia Liu (Princeton), Zhanwen Han (YNAO) Pengjie Zhang (SJTU), Kai Zhang (Kentucky), Yipeng Jing (SJTU), Xiangdong Ji (SJTU)
AUG Xuening Bai (CfA), Xin Liu (UIUC), Yue Shen (UIUC)
JUL Enci Wang (UTSC), Renbin Yan (Kentukey), Sandy Faber (UC Santa Cruz), Dan McCammon (Wisconsin Madison)
JUN Xin Wang (UCLA), Jian Ge (Florida)
APR Xiaojia Zhang (NAOC)
MAR Ji Wang (Caltech)
JAN Jing Wang (ATNF)

2015

NOV Shiang-Yu Wang (ASIAA), Xuefeng Wu (PMO)
OCT Stephen Justham (NAOC), Juntai Shen (SHAO), Sophia Dai (Caltech), Leslie Sage (Nature)
AUG Dan Li (Florida)