Scholarship Recipients

  Home/Scholarship Recipients

AMD Scholarships

(postgraduates)

Year Prize Names
2020 First Renkun Kuang, Weicheng Zang
Second Jiahui Huang, Haochang Jiang, Tao Jing, Jiacheng Meng, Xiaochen Sun, Xuanyi Wu, Hongjing Yang
2019 First Tianjun Gan, Fuheng Liang, Jiacheng Meng, Xuanyi Wu, Xiaosheng Zhao, Meng Zhou
Second Xiao Li
2018 First Yangyao Chen, Weicheng Zang, Wenxiong Li, Rui Huang
Second Jiahui Huang, Haochang Jiang, Tao Jing, Jiacheng Meng, Xiaochen Sun, Xuanyi Wu, Hongjing Yang
2017 First Weicheng Zang
Second Cheng Du, Qiufan Lin, Shuang Zhou, Yu Zhou
Third Sheng Bi, Liming Rui, Yi Tao
2016 First Rui She, Kaicheng Zhang, Cheng Zhang
Second Niu Li, Wenxiong Li, Yu Liang, Shuang Zhou
Third Cheng Du, Wei Shen
2015 First Hong Li, Cheng Zhao, Xulin Zhao
Second Niu Li, Yu Liang, Rui She, Kaicheng Zhang, Shuang Zhou
Thrid Cheng Du, Meng Yang, Maolin Zhang, Yu Zhou
2014 First Juncheng Chen, Hong Li, Yang Gao, Chunhui Shi, Rui She
Second Yu Liang, Maolin Zhang, Shuang Zhou
2013 First Hong Li, Xulin Zhao, Rui She, Kaicheng Zhang
Second Yunlong Li, Juncheng Chen, Chunhui Shi, Yu Liang, Shuang Zhou, Jun Mo
2012 First Lian Tao, Ling Zhu, Zhuoxi Huo, Hong Li, Yunlong Li
Second Xulin Zhao, Rui She, Chunhui Shi
Third Sheng Bi, Liming Rui, Yi Tao

Linbridge Scholarships

(undergraduates)

Year Names
2020 Yixian Chen
2019 Xiangyu Zhang
2018 Tianshu Wang
2017 (Vacant)
2016 Sizheng Ma
2015 Hao Song
2014 Wenxiong Li

NAOC Scholarships

(undergraduates)

Year Names
2020 Youquan Fu, Dacheng Xu, Yijia Zhang
2019 Yijia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaoya Zhang
2018 Yunchong Wang, Tianshu Wang, Lisiyuan Yang
2017 Xuanyi Wu, Zhenyuan Wang, Meng Zhou