People

  Home/People

Meet Our People

DoA is an expanding community with 9 full-time faculty members, 1 adjunct professor, 1 emeritus professor, 16 postdocs, and 37 students.

DoA Committees

Committees Members
Academic Committee Bai, Xuening
Cui, Wei (Chair)
Feng, Hua
Li, Cheng
Mao, Shude
Teaching Committee Bai, Xuening
Cai, Zheng
Cui, Wei
Feng, Hua (Chair)
Li, Cheng
Mao, Shude
Mao, Yi (Associate Chair)
Ormel, Chris
Xu, Dandan
Academic Activities Committee Bai, Xuening
Cai, Zheng (Chair)
Ormel, Chris
Xu, Dandan
Jiang, Haochang (student rep)
Wang, Shengtang (student rep)
Public Outreach Committee Feng, Hua
Mao, Shude (Chair)
Ormel, Chris
Zhao, Siyi (student rep)
Feng, Jing (student rep)